ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Služby | Vítkovické slévárny
   Halasova 2904/1, Ostrava-Vítkovice 703 00
   info@vitkovickeslevarny.cz
   +420 595 954 508

Výrobní program

Výrobní program společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. je v současnosti rozdělen do dvou hlavních divizí. Těmito divizemi je Divize Slévárna válců a Divize Slévárna odlitků.

Divize Slévárna válců

Divize Slévárna válců se specializuje na výrobu pracovních válců pro teplé válcovny, a to technologií odstředivého lití s využitím licenční technologie Gontermann-Peipers. Roční výroba se pohybuje mezi 6 000 - 7 000 tun válců.

Materiály pracovní vrstvy válců jsou vyráběny v celé požadované škále (vysoce chromová litina, litina s neurčitou tvrzenou vrstvou, nástrojová ocel, rychlořezná ocel, tvárná litina) a jsou průběžně inovovány a splňují nejpřísnější požadavky trhu. Další údaje k těmto materiálům a k výrobním možnostem (rozměrové a hmotnostní limity) jsou uvedeny v produktových listech.

Divize Slévárna odlitků

Produkce odlitků je zaměřena na výrobu tvarových odlitků (kola, ložiska, setrvačníky, skříně, tělesa, vodítka, apod.), které společnost dodává odběratelům v oblasti energetiky, strojírenství, hutnictví, důlního, lodního a stavebního průmyslu. Z celkového objemu výroby tvoří 50 % zahraniční zákazníci. Významnou součást výrobního sortimentu tvoří i vysoce legované oceli, a to včetně manganových ocelí.

U všech odlitků je kladen důraz na vysokou kvalitu, úzké rozmezí chemického složení, vysokou rozměrovou přesnost a termínové plnění zakázek. V průběhu celé výroby jsou uplatňovány kontrolní postupy včetně nedestruktivního zkoušení.

Pro výrobu odstředivě litých odlitků do 300 kg byla postavena nová výrobní hala. Technologie odstředivého lití se uplatňuje u výroby odlitků, u kterých je požadována vysoká homogenita materiálu. Útvar odstředivého lití se specializuje především na výrobu mosazných prstenců určených pro výrobu valivých ložisek, případně pro výrobu kluzných ložisek zemních strojů. Nejčastěji používaným materiálem je mosaz MS 59 a MS 66.

V rámci divize Slévárna válců se zaměřujeme především na:

 • výrobu válců gravitačním litím do kokil a písku do hmotnosti 5 000 - 8 000 kg,
 • kusovou a malosériovou výrobu tvarových odlitků ze šedé, tvárné litiny a oceli s hmotností od 40 do 15 000 kg,
 • gravitačně a odstředivě lité odlitky z neželezných kovů od 5 kg do 4 000 kg.

Náhledněte do našich výrobních prostor!

Využijte jedinečnou možnost si prohlédnout naše výrobní prostory z pohodlí své kanceláře či domova. Věříme, že vás naše zázemí ohromí.

Naše produkty

Dvouvrstvé pracovní válce odlévané metodou odstředivého lití s vertikální osou rotace o rozměrech těla průměr min. 500 mm a max. 1050 mm délky min. 1000 mm a max. 6000 mm a hmotnosti od 4 do 22 t/ks.

Přehled dodávaných válců:

High Chromium Steel (Tool Steel)

KV
Work rolls for roughing stands of hot strip mills
Material Grades KV3, KV4, KV4M

High Chromium Iron

KV/HSS
Work rolls for finishing stands of hot strip mills
Material Grade KV5, KV5M

High Chromium Iron

OLVIT
Work rolls for finishing stands of hot strip mills
Material Grades 70, 80S, 90, 90M

ICDP Iron

NTV
Work rolls for finishing stands of hot strip mills
Material Grades NTV 1, NTV 2, NTV 2 M, NTV 3 M, NTV 4, NTV 4 M

Kontakt:

Ing. Milan Kuboň

+420 595 953 332
+420 606 909 454

kubon@vitkovickeslevarny.cz

Stacionárně lité válce o průměru min. 250 mm a max. 900 mm o váze až 6 000 kg/ks.

Používané materiály a aplikace:

Ocel

 • V120 - Hrubovací válce
 • V140Ti - Hrubovací válce, sochorové válce
 • V140TiNi - Hrubovací válce, sochorové válce
 • V180mod - Hrubovací válce, sochorové válce
 • Adamit - Vertikální válce
 • V205 - Hrubovací válce, sochorové válce, univerzální válce, vertikální válce
 • V210 - Hrubovací válce, sochorové válce, univerzální válce, vertikální válce
 • V215 - Hrubovací válce, sochorové válce
 • V75Mo (+V) - Poutní válce
 • 428838 - Poutní válce
 • 428837 - Poutní válce
 • GS130CrNiMo - Rovnací válce

Litina

 • B5Ni - Rovnací válce
 • B7 - Kalibrační válce, vertikální válce
 • B8 - Blokové válce, hrubovací válce
 • B10 - Blokové válce, hrubovací válce, sochorové válce, válce pro drátovny
 • B10Cr - Sochorové válce, hotovní profilové válce, válce pro drátovny
 • B11 - Hotovní profilové válce
 • D7 - Děrovací válce

Kontakt:

ING. TEREZA STREDANSKÁ

Produktový manažer - stacionárně lité válce

+420 595 955 571
+420 725 744 251

stredanska@vitkovickeslevarny.cz

Tvarově složité i jednoduché výrobky o rozměrech do 3000 mm.

Používané materiály:

 • šedá litina do hmotnosti 15 000 kg/ks
 • tvárná litina do hmotnosti 15 000 kg/ks
 • litá ocel do hmotnosti 15 000 kg/ks

Kontakt:

Ing. Petr Sokol

Produktový manažer - odlitky

+420 595 953 080
+420 724 071 669

sokol@vitkovickeslevarny.cz

Gravitační lití mosazi a slitin mědi

Technologií gravitačního lití do samotuhnoucích furanových směsí nebo pískových forem, jsme schopni vyrobit jakkoliv tvarově složitý výrobek do hmotnosti cca 2 000 kg/ks.

 • Odlitky dodáváme hrubé, ohrubované s přídavkem nebo nahotovo opracované.
 • Modely vyrábíme ve vlastní modelárně.
 • Atesty provádíme dle ČSN EN 10204, resp. dle přání zákazníka.

Používané materiály

Slitiny Cu dle norem ČSN, EN 1982, DIN 1705, 1709, 1714, 1716 a konkrétní specifikace zákazníka.

Odstředivé lití odlitků z mosazi

Technologií odstředivého lití vyrábíme odstředivě lité odlitky z mosazných slitin pro výrobu ložiskových klecí, vysoce namáhaných kluzných pouzder a dalších součástek.

 • Odlitky jsou vyráběny do kovových, kruhových nebo tvarových forem (kokil).
 • Disponujeme dvěma licími stroji s horizontální osou rotace.
 • Tavení probíhá ve dvou indukčních kanálkových pecích.
 • Odlitky dodáváme hrubované s přídavky 1,5 – 2,5 mm na plochu, případně hotovně opracované dle požadavku zákazníka.

Výhody odstředivého lití

 • vyšší kvalita materiálu při požadavku na tlakové zkoušky odlitků
 • lepší užitné vlastnosti odstředivých odlitků ve srovnání s technologií gravitačního lití, menší odpad při opracování
 • lepší mechanické vlastnosti v rámci stejných chemických parametrů, vyšší tvrdost a pevnost v tahu
 • jemnější struktura zrna odlitku, vyšší homogenita materiálu

Kontakt:

Romana Harisová

Obchodní referent

+420 595 952 973
+420 602 521 314

harisova@vitkovickeslevarny.cz

Vzhledem k našemu vybavení, vysoké profesionalitě našich partnerů, zajišťujeme široké spektrum svařovacích metod.

 • ruční obalenou elektrodou (metoda č. 111)
 • ruční v inertní ochranné atmosféře (metoda č. 141)
 • poloautomatické svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu (metoda č. 135)
 • plně mechanizované svařování pod tavidlem (metoda č. 121)
 • plně mechanizované svařování v inertní ochranné atmosféře svarů typu trubka-trubkovnice (metoda č. 141)
 • navařování korozivzdorných vrstev ručně (metoda č. 111)
 • mechanizované navařování pod tavidlem páskovou elektrodou (metoda č. 122)
 • svařování el. obloukem (MMA)
 • automatické, manuální v ochranných plynech (MIG, MAG)
 • svařování plamenem
 • svařování a navařování pod tavidlem (ATP)
 • automatické navařování el. obloukem v CO2

V rámci kooperace dodáváme svařence z běžných konstrukčních ocelí S235, S275, S355, i ocelí s vyšší mezí kluzu typu STRENX 420, 460, 700 a otěruvzdorných ocelí typu HARDOX 400, 450, 500 pro stavebnictví, strojírenství, energetiku, ekologii, zemědělství, chemický a potravinářský průmysl.

Základní výrobní údaje

Váhové rozpětí:

 • Ocelové konstrukce do 60 000 kg/ks
 • Celková hmotnost svarků do 20 000 kg/ks

Rozměry: Maximální rozměry dle domluvy

Reference:

 • Vítkovice Heavy Machinery
 • ArcelorMittal Ostrava
 • Ekol Brno
 • ČKD Kompresory

Svařujeme materiály:

 • běžné svařitelnou ocel
 • ocele nerezové
 • barevné kovy, hliník
 • litinu

Svařujeme dle oprávnění:

 • Certifikace dle ČSN, EN, DIN, ISO 9606
 • Velký svářečský průkaz pro sváření ocelových mostních konstrukcí dle ČSN 732601 – VÚPS Praha
 • Velký průkaz způsobilosti podle ČSN EN 729-2 – výroba svařovaných ocelových konstrukcí
 • Svářečský certifikát dle AWS D1.1-2010
 • Velký svářečský průkaz (Grosser Eignungsnachweis) pro sváření ocel. konstrukcí dle DIN 18 800–SLV Berlin

Kvalitní strojní vybavení zaručuje kvalitu a přesnost výroby i velmi složitých modelů. Pro výrobu používáme kvalitní překližky, laťovky a masivní materiál. Modelová zařízení můžeme uskladnit ve skladě modelů, který skýtá dostatečné skladovací prostory. Součástí modelárny je učňovské pracoviště.

Výroba je certifikována systémem řízení jakosti EN ISO 9001 společností RW TÜW, který zaručuje kvalitu výroby modelových zařízení.

Jako doplňkový výrobní program vyrábíme ve stolárně kancelářský nábytek, masivní dveře a obaly.

Kontakt:

Ing. Petr Sokol

Produktový manažer - odlitky

+420 595 953 080
+420 724 071 669

sokol@vitkovickeslevarny.cz

Naše služby

Soustružení rotačních dílů o hmotnosti 40t

 • Délka 8000 mm
 • Průměr 2000 mm

Přesné soustružení na CNC soustruhu GEORG

 • Hmotnost obrobku 25 t
 • Délka 6300 mm
 • Průměr 1350 mm

Velmi přesné broušení rotačních dílů na brusce WALDRICH

 • Hmotnost obrobku 20 t
 • Délka 6000 mm
 • Průměr 1450 mm
 • Možnost měření a vystavení protokolu na stroji
 • Ultrazvukové zkoušení a vystavení protokolu na stroji.

Frézování tvarových a rotačních dílů na CNC horizontální vyvrtávačce ŠKODA VH 160

 • Hmotnost obrobku 32 t
 • Rozměry 6000 x 2000 x 1500 mm.

Kontakt:

Ladislav Slíva

Vedoucí Útvaru Obrobna

+420 595 956 534
+420 724 616 972

sliva@vitkovickeslevarny.cz

Defektoskopie:

Podle požadavků zákazníka zajišťujeme kompletní škálu destruktivních i nedestruktivních zkoušek výrobků i materiálů včetně atestů akreditovaných zkušeben.

Strojní opracování:

Standardně zajišťujeme hrubování i strojní opracování "na hotovo" u všech námi dodávaných odlitků.

Kontakt:

Jan Bartusek

Manažer Útvaru Kontrola a řízení jakosti

+420 595 952 298
+420 724 616 960

bartusek@vitkovickeslevarny.cz

Kontakt:

Michal Vank

Referent kooperace

+420 595 953 070
+420 606 910 020

vank@vitkovickeslevarny.cz

Roman Szendrey

Referent kooperace

+420 595 955 786
+420 724 804 745

szendrey@vitkovickeslevarny.cz

Vertikální obráběcí centrum třetí generace tvořeno jedinečnou konstrukcí zaručující více výkonu, vyšší flexibilitu a disponuje jednoduchým ovládáním.

Rozměr upínacího stolu: 1450 x 700 mm

Maximální hmotnost obrobku: 2 000 Kg

CNC 3D řídící systém: Heidenhain TNC 640

Možnost 3D měření na měřícím centru

Obrábíme: hliník, ocel, litinu, legované materiály

Technické parametry:

 • Osa X = 1450 mm
 • Osa Y = 700 mm
 • Osa Z = 550 mm

Technický kontakt:

Ladislav Slíva

+420 724 616 972

sliva@vitkovickeslevarny.cz

Tomáš Dolba

+420 602 586 927

dolba@vitkovickeslevarny.cz

Smluvní kontakt:

Ing. Petr Mandrysz

+420 724 977 496

mandrysz@vitkovickeslevarny.cz

Výkup druhotných surovin:

Vykupujeme odpady z železných i neželezných kovů a vzhledem k tomu, že jsme současně výrobci odlitků z těchto materiálů, nabízíme výhodné výkupní ceny.

Poradenství:

Naši odborní pracovníci vám rádi poradí s materiálem případně s tvarem odlitku při konstrukci nového strojního dílu nebo zařízení.

Kontakt:

Bc. Tomáš Folta

Manažer Útvaru Nákup

+420 595 957 487
+420 606 782 058

folta@vitkovickeslevarny.cz

Kontakt:

Ing. Pavel Fiala

Vedoucí Útvaru TPV

+420 724 396 655

fiala@vitkovickeslevarny.cz

Top