ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Vítkovické slévárny | Simply Rely – Jednoduše se spolehněte
   Halasova 2904/1, Ostrava-Vítkovice 703 00
   info@vitkovickeslevarny.cz
   +420 595 954 508

Simply Rely - Jednoduše se spolehněte

Bohatá historie
Moderní budoucnost

Za dobu své existence prošla společnost řadou změn, poslední z významných změn, která nastala v průběhu roku 2003, byla privatizace společnosti a její následná fůze se společností Slévárna barevných kovů, spol. s r.o. Sloučením obou funguje společnost, která je právním nástupcem Slévárny barevných kovů a nese obchodní jméno Vítkovické slévárny, spol. s r.o. V květnu 2013 se stala společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o., vlastníkem stoprocentního podílu společnosti INPROMA spol. s r.o., se sídlem v Křinci u Nymburku, následně v roce 2014 se stává také vlastníkem stoprocentního podílu společnosti ME-Metal, s.r.o. v Droužkovicích u Chomutova.

O společnosti

Proč s námi
spolupracovat?

Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu válců od roku 1910. V současné době se řadíme k předním evropským výrobcům pracovních válců pro teplé válcovny plechů. Využíváme moderní technologii odstředivého odlévání. Součástí výrobního programu je také výroba modelů a atypických výrobků ze dřeva.

Zaměstnání
na dobré adrese

Firemní kultura naší společnosti je založena na rodinných hodnotách. Vedení společnosti i všichni zaměstnanci pracují společně na postupném zlepšování a zefektivňování s cílem aktivně vytvářet budoucnost společnosti.

Kariéra
Top