ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator O společnosti | Vítkovické slévárny
   Halasova 2904/1, Ostrava-Vítkovice 703 00
   info@vitkovickeslevarny.cz
   +420 595 954 508

O společnosti

Současnost a budoucnost společnosti

V současnosti naše společnost klade důraz na neustále zlepšování námi poskytovaných služeb a vyráběných výrobků. Nedílnou součástí naší strategie je také důraz na inovace, díky kterým budeme moct zabezpečit růst společnosti i v budoucnu.

Zároveň se snažíme být stále společensky odpovědní, a to ať vůči našim zaměstnancům či širšímu okolí. Pouze takto bude značka Vítkovické slévárny stále uznávanou a kladně vnímanou. Velmi si také vážíme našeho okolního životního prostředí, a proto dodržujeme a neustále vylepšujeme náš přístup k ekologii.

K dlouhodobé prosperitě a růstu nám také pomáhá využívání dotací. Díky všem získaným dotacím můžeme inovovat naše provozní vybavení, být šetrnější k životnímu prostředí a zároveň vytvářet pracovní místa pro vysoce kvalitní zaměstnance. Právě zaměstnanci jsou pilířem naší společnosti a je v našem záměru dbát na jejich spokojenost a profesionalitu, kterou stvrzují etickým kodexem naší společnosti.

Naším dlouhodobým cílem je také neustálé rozvíjení našeho výrobního programu tak, abychom mohli naše zákazníky uspokojovat nejvyšší možnou kvalitou, které dosáhneme díky novým a vždy aktuálním technologiím. Z důvodu strategického rozvoje a dlouhodobého plánování je samozřejmostí zaměření na rozvoj a podporu lidského potenciálu, a to včetně podpory vysoce specializovaných průmyslových oborů na zdejších středních školách, které mohou naší společnosti přinést velmi cenné odborníky do našeho týmu.

Čerpané dotace

Historie společnosti

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2003 také odlitků ze slitin mědi.

Za dobu své existence prošla společnost řadou změn, poslední z významných změn, která nastala v průběhu roku 2003, byla privatizace společnosti a její následná fůze se společností Slévárna barevných kovů, spol. s r.o. Sloučením obou funguje společnost, která je právním nástupcem Slévárny barevných kovů a nese obchodní jméno Vítkovické slévárny, spol. s r.o. V květnu 2013 se stala společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o., vlastníkem stoprocentního podílu společnosti INPROMA spol. s r.o., se sídlem v Křinci u Nymburku, následně v roce 2014 se stává také vlastníkem stoprocentního podílu společnosti ME-Metal, s.r.o. v Droužkovicích u Chomutova.

Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu válců od roku 1910. V současné době se řadíme k předním evropským výrobcům pracovních válců pro teplé válcovny plechů. Využíváme moderní technologii odstředivého odlévání. Součástí výrobního programu je také výroba modelů a atypických výrobků ze dřeva.

 • 1828 - Počátek strojírenské a hutní výroby ve Vítkovicích.
 • 1830 - Zapálena první pudlovací pec v celé habsburské monarchii.
 • 1831 - Zahájena výroba slévárny šedé litiny.
 • 1843 - Železárny kupuje Salomon Meyer Rothschild.
 • 1910 - Zahájena výroba hutních válců a těžkých strojních dílů- základní kámen současné výroby společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o.
 • 1919 - Založena slévárna pod obchodním jménem R. Sýkora továrna strojních a slévárenských specialit základní kámen Slévárny barevných kovů, spol.s r.o.
 • 1948 - Znárodnění a začlenění pod správu Vítkovických železáren.
 • 1989 - Dokončena výstavba unikátní technologie odstředivého lití válců, zahájena výroba dvouvrstvých válců dle licence Gontermann Peipers v naší společnosti.
 • 1994 - Vyčlenění slévárny z organizační struktury VÍTKOVICE, a.s. a založení Slévárny barevných kovů, spol.s r.o.
 • 1996 - Prodej obchodního podílu SBK společnosti IC TRADE, spol.s r.o.
 • 1997 - Vyčlenění jednotky „Slévárna válců” z organizační struktury VÍTKOVICE, a.s., založení společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o.
 • 1997 - Zavedena furanová technologie formování.
 • 2003 - Slévárna barevných kovů, spol.s r.o. získává 99% obchodního podílu společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o.
 • 2010 - 100. výročí výroby odstředivě a stacionárně litých válců
 • 2013 - Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vlastníkem 100% podílu společnosti INPROMA, spol. s r.o.
 • 2014 - Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vlastníkem 100% podílu společnosti Me-Metal, s.r.o
Top