O společnosti

 

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o.  je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2003 také odlitků ze slitin mědi.

Za dobu své existence prošla společnost řadou změn, poslední z významných změn, která nastala v průběhu roku 2003, byla privatizace společnosti a její následná fůze se společností Slévárna barevných kovů, spol. s r.o.  Sloučením obou funguje společnost, která je právním nástupcem Slévárny barevných kovů a nese obchodní jméno Vítkovické slévárny, spol. s r.o. V květnu 2013 se stala společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o., vlastníkem stoprocentního podílu společnosti INPROMA spol. s r.o., se sídlem v Křinci u Nymburku, následně v roce 2014 se stává také vlastníkem stoprocentního podílu společnosti ME-Metal, s.r.o. v Droužkovicích u Chomutova.

Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu válců od roku 1910. V současné době se řadíme k předním evropským výrobcům pracovních válců pro teplé válcovny plechů. Využíváme moderní technologii odstředivého odlévání. Součástí výrobního programu je také výroba modelů a atypických výrobků ze dřeva.

Podmínky pro další úspěšný rozvoj tvoří především vysoce kvalifikovaný tým odborníků, který svým profesionálním přístupem poskytuje vysoce nadstandardní služby.

Výrobní program je soustředěn do dvou hlavních divizí a partnerských společností:

 • Divize Slévárna válců
 • Divize Slévárna odlitků
 • INPROMA, spol. s r.o
 • ME- Metal, s.r.o.

Divize Slévárna válců

Divize Slévárna válců se specializuje na výrobu pracovních válců pro teplé válcovny, a to technologií odstředivého lití s využitím licenční technologie Gontermann-Peipers. Roční výroba se pohybuje mezi    6 000 - 7 000 tun válců.

Materiály pracovní vrstvy válců jsou vyráběny v celé požadované škále (vysoce chromová litina, litina s neurčitou tvrzenou vrstvou, nástrojová ocel, rychlořezná ocel, tvárná litina) a jsou průběžně inovovány a splňují nejpřísnější požadavky trhu. Další údaje k těmto materiálům a k výrobním možnostem (rozměrové a hmotnostní limity) jsou uvedeny v produktových listech.

Divize Slévárna odlitků

Divize Slévárna odlitků je orientována na:

 • výrobu válců gravitačním litím do kokil a písku do hmotnosti 5 000 - 8 000 kg

Válce jsou vyráběny z lité oceli a tvárné litiny a jsou určeny pro nasazení ve stolicích profilových tratí, drátotratí  a válcoven trub.

 • kusovou a malosériovou výrobu tvarových odlitků ze šedé, tvárné litiny a oceli s hmotností od 40 do  15 000 kg

Produkce odlitků je zaměřena na výrobu tvarových odlitků (kola, ložiska, setrvačníky, skříně, tělesa, vodítka, apod.), které společnost dodává odběratelům v oblasti energetiky, strojírenství, hutnictví, důlního, lodního a stavebního průmyslu. Z celkového objemu výroby tvoří 50 % zahraniční zákazníci. Významnou součást výrobního sortimentu tvoří i vysoce legované oceli, a to včetně manganových ocelí.

Slévárna odlitků je zaměřena zejména na výrobu tvarově složitých odlitků. To je umožněno zejména využitím moderních technologií, především při výrobě forem a jader, které jsou vyráběny do samotuhnoucích směsí jak z přírodních písků, tak z umělých ostřiv. Dále jsou používány moderní postupy bezrámového formování tam, kde je to vhodné. Výroba jader je zajištěna vibračním zhutňováním na otočném karuselu.

 • gravitačně a odstředivě lité odlitky z  neželezných kovů od 5 kg do 4 000 kg

Výroba odlitků z neželezných kovů se realizuje na stávajících agregátech o hmotnosti do 1500 kg taveniny. Gravitačně se odlévají odlitky z mosazi a ze slitin mědi. Odlitky vyráběné technologií gravitačního lití nacházejí své uplatnění zejména ve strojírenství, při výrobě gumárenských lisů, v hutní výrobě, v lodním průmyslu či ve výrobě čerpadel.

Pro výrobu odstředivě litých odlitků do 300 kg byla postavena nová výrobní hala. Technologie odstředivého lití se uplatňuje u výroby odlitků, u kterých je požadována vysoká homogenita materiálu. Útvar odstředivého lití se specializuje především na výrobu mosazných prstenců určených pro výrobu valivých ložisek, případně pro výrobu kluzných ložisek zemních strojů. Nejčastěji používaným materiálem je mosaz MS 59 a MS 66.

U všech odlitků je kladen důraz na vysokou kvalitu, úzké rozmezí chemického složení, vysokou rozměrovou přesnost a termínové plnění zakázek. V průběhu celé výroby jsou uplatňovány kontrolní postupy včetně nedestruktivního zkoušení.

INPROMA, spol. s r.o.

Hlavním zaměřením firmy je strojírenská výroba, nosným výrobním programem je produkce komponent včetně jejich montáže do sestav a podsestav v sériích 10 -500 tisíc kusů ročně z přesně opracovaných hliníkových a zinkových tlakových  i kokilových odlitků, případně tažených profilů z hliníku nebo mědi. Produkce je zaměřena na zákazníky především z oblasti textilního strojírenství a automobilového průmyslu. Společnost INPROMA, spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Od roku 1999 je firma nositelem certifikátu jakosti podle norem EN ISO 9001 a VDA 6.1, v roce 2003 společnost získala certifikát podle normy ISO/TS 16949:2002. Svou velikostí se řadí mezi střední firmy, zaměstnává 200 zaměstnanců. Roční obrat činí 5,5 mil. EUR. www.inproma.cz

ME- METAL s.r.o.

 • Strojní CNC i klasické obrábění kovů i plastů
 • Povrchové zpracování materiálů
 • Svařování a opracování konstrukcí
 • Tepelné úpravy