1. Operační program Podnikání a inovace

1.1 Program EKO-ENERGIE, Výzva č. III

Rekonstrukce výměníkové stanice správní budovy

1.2 Program EKO-ENERGIE, Výzva č. III

Rekonstrukce napájení pecí ISTOL ve Slévárně odlitků

1.3 Program INOVACE, Výzva č. IV

Zavedení výroby inovovaných HSS (KV5M) válců

 

Zavedení výroby odstředivě litých válců (OLV) s pracovní vrstvou KV4H

2. Operační program Životní prostředí

2.1 Program snižování emisí, Výzva č. 17

Omezování emisí

emise

3. Dotace na výzkum a vývoj spolufinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem práce a sociálních věcí

3.1. TIP-OLV-FR-T12/188

Výzkum a vývoj materiálu pracovních vrstev odstředivě litých válců vícevrstvých orientovaných na moderní trendy válcovacích tratí

3.2. Projekt "Program vzdělávání pro zaměstnance členů Odvětvového svazu hutnictví železa" - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti rozvoje měkkých dovedností

3.2. Projekt "Vzdělávejte se" - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců

3.3. Projekt "Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o." - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost