Kontakty

Sekretariát Sekretariát

Bc. Janina Szturcová

Asistentka jednatele

  +420 595 954 508

  +420 724 361 049

  szturcova@vitkovickeslevarny.cz

Vedení společnosti Vedení společnosti

Ing. Josef Ihnát

Ředitel společnosti

  +420 595 954 508

  ihnat@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Vít Paděra, MBA

Ředitel Útvaru Obchod

  +420 595 956 890

  +420 725 557 128

  padera@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Petra Štefková

Ředitel Útvaru Finance

  +420 595 952 802

  stefkova@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Šárka Hrdá

Ředitel Útvaru Lidské zdroje

Management Management

Bc. Tomáš Folta

Manažer Útvaru Nákup

  +420 595 957 487

  +420 606 782 058

  folta@vitkovickeslevarny.cz

PhDr. Miroslav Matula

Manažer Útvaru Lidské zdroje

  +420 595 953 776

  +420 724 269 506

  matula@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Václav Sládek

Manažer Divize Slévárna válců

  +420 595 955 264

  +420 724 616 955

  sladek@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Dana Maroščíková

Manažerka Divize Slévárna odlitků

  595957634

  maroscikova@vitkovickeslevarny.cz

Technologická příprava výroby a kooperace Technologická příprava výroby a kooperace

Ing. Ján Ferjo

Vedoucí technolog - odlitky

  +420 725 552 740

  ferjo@vitkovickeslevarny.cz

Michal Vank

Referent kooperace

  +420 595 953 070

  +420 606 910 020

  vank@vitkovickeslevarny.cz

Tomáš Dolba

Vedoucí technolog - válce

  +420 595 956 503

  +420 602 586 927

  dolba@vitkovickeslevarny.cz

Obchod Obchod

Ing. Dana Marčíková

Obchodní referentka

  +420 595 95 5571

  +420 720 944 838

  marcikova@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Tereza Stavařová

Obchodní referent - odlitky

  +420 595 954 510

  +420 724 073 001

  stavarova@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Petr Sokol

Obchodní referent - odlitky

  +420 595 953 080

  +420 724 071 669

  sokol@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Radim Kelner

Produktový manažer - odlitky z neželezných kovů

  +420 595 952 268

  +420 725 744 251

  kelner@vitkovickeslevarny.cz

Lumír Vicherek

Produktový manažer - Stacionárně lité válce

  +420 595 954 453

  +420 724 616 979

  vicherek@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Petr Mandrysz

Produktový manažer - Odstředivě lité válce

  +420 595 956 969

  +420 724 977 496

  mandrysz@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Milan Kuboň

Produktový manažer - Odstředivě lité válce

  +420 595 953 332

  +420 606 909 454

  kuboň@vitkovickeslevarny.cz

Ing. Michaela Suchánková

Produktová manažerka

  +420 595 954 185

  +420 602 243 499

  suchankova@vitkovickeslevarny.cz

Petra Škrabalová

Produktová manažerka - odlitky

  +420 595 953 618

  +420 725 420 850

  skrabalova@vitkovickeslevarny.cz

PR a komunikace PR a komunikace

Mgr. Kateřina Bráblíková

Specialista Útvaru Komunikace

  +420 595 952 423

  +420 724 332 067

  brablikova@vitkovickeslevarny.cz