Aktuality

Zaměstnanci roku 2019

Na slavnostní inauguraci 15.ledna 2020 na Zámečku Zábřeh Ostrava byli oceněni nejlepší zaměstnanci roku 2019. Každý zaměstnanec společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. má možnost nominovat z řad svých kolegů kandidáty, o kterých je přesvědčen, že za uplynulý rok odvedli kvalitní práci, jsou loajální ke společnosti, své pracovní povinnosti a úkoly plní s mimořádným nasazením a přispívají  tak ke zlepšování podnikových procesů, naplňování cílů a strategie společnosti. Porada vedení následně volí 10 nejlepších za uplynulý rok.