Aktuality

Vyhodnocení zlepšovatelské soutěže

V závěru roku 2018 byla vyhodnocena zlepšovateská soutěž, která probíhala ve společnosti v průběhu celého roku 2018. Nejlepšími zlepšovateli se stali Dušan Polášek, Miroslav Krischke - zaměstnanci Útvaru Servis a Jaroslav Jedlička - zaměstnanec Divize Slévárny odlitků. Jako nejlepší zlepšovací návrhy byly oceněny:

  • Prodloužení životnosti odsávání pálicích pracovišť v Čistírně odlitků Divize Slévárna odlitků
  • Úprava sekáčů pro strojní kladivo RRD 57
  • Pomocné zařízení k manipulaci s motorem licího stroje při jeho výměně