Aktuality

Slavnostní inaugurace zaměstnanců roku

Každoročně je ve společnosti Vítkovické sléávárny, spol. s r.o. vyhlášeno 10 nejlepších zaměstnanců roku, kteří svou celoroční prací výrazně přispěli ke zlepšení podnikových procesů, naplňování cílů a strategie společnosti a mimořádně si plnili své pracovní povinnosti a úkoly. Slavnostní vyhlášení proběhlo v prostorách Galerie INDUSTRIAL na Zahradní ulici v Ostravě . V letošním roce si titul odnesli:

Jaroslav Bajgar - Provozní zámečník Útvaru Servis

Romana Harisová - Obchodní referentka Útvaru Obchod

Petr Gryz - Slévač Divize Slévárna odlitků

Bc. Petr Sikora - Technický referent KŘJ Útvaru Kontrola a řízení jakosti

Ing. Petr Sokol - Produktový manažer Útvaru Obchod

Bc. Michal Světlík - Manažer Útvaru IT

Jaroslav Tvarůžka - Slévač Divize Slévárna václů

Martin Kubačka - Slévač Divize Slévárna válců

Ing. Tomáš Válek, Ph.D. - Metalurg Útvaru Výzkum a Vývoj

Robert Sukeník - Svářeč Útvaru Obrobna