Aktuality

Renovace 120 tunového válce pro ukrajinskou ocelářskou firmu

120 tunový válec míří na Ukrajinu.

Společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se podařilo získat unikátní zakázku na renovaci 120 tunového válce pro největší ukrajinskou ocelářskou skupinu Metinvest.

Válce této velikosti nenajdou pro svou vysokou hmotnost uplatnění na válcovacích tratích v České republice, nýbrž v gigantech produkujících ročně miliony tun plechů a pásů pro lodní, energetický a automobilový průmysl.

Zmiňovaný válec je používán ve válcovacích tratích jako opěrný v systému kvarto pro výrobu pásů válcovaných za tepla. Naší společnosti se podařilo získat zakázku na repas použitého ocelového válce, který před dvaceti lety dodal jako celistvý odlitek německý výrobce Gontermann-Pipers GmbH.

Celý proces renovace spočívá v osoustružení nefunkční pracovní vrstvy válce, na který se za specifických podmínek podléhajících přísnému KNOW-HOW nasadí kovaná bandáž. Následně je provedeno opracování a broušení ve společném stavu na finální rozměry dle výkresové dokumentace a potřeb konkrétní válcovny.

                          

Přínos technologie spočívá v celkových nákladech na renovaci válce, kdy tato dosahuje minimálně 40% úspory oproti výrobě válce nového. 

Další výhoda při použití této technologie spočívá v cca 30% nárůstu výkonu renovovaného válce oproti válci novému.

Technologie a know-how repasování patří firmě Devimex. Díky této jedinečné technologii a klíčové spolupráci s firmou Vítkovice Heavy Machinery a.s., která zajistila výkovek bandáže, mechanické opracování a samotnou realizaci natahování bandáže, se společnosti Vítkovické slévárny povedlo zrealizovat tuto pilotní zakázku.

Nemalý obdiv patří také přípravě nakládky a organizaci dopravy k cílovému odběrateli.

V případě úspěšné realizace a bezproblémovému chodu v praxi se pro všechny zúčastněné společnosti otevírá obrovský trh na renovaci opěrných válců pro hutní giganty ve východní Evropě.