Aktuality

Operační program Zaměstnanost

EVROPSKÁ UNIE / EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND / OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o je příjemcem příspěvku z programu ANTIVIRUS č. OTA-CO-1015145/2020, režim A, vyplacený dne 26.5.2020 z Operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci projektu PODPORA ZAMĚSTNANOSTI PROSTŘEDNICTVÍM CÍLENÉHO PROGRAMU ANTIVIRUS A, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999. Příspěvek byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80.57%) a ze státního rozpočtu ČR (19.43%).