Aktuality

Nová žíhací pec

 

Divizi Slévárna válců byla předána do provozu nová žíhací pec. Dodavatelem je firma E-Therm CZ, s.r.o. se sídlem v Klatovech. Zařízení je označeno pro výrobní použití číslem 16 a v současné době je již pátou žíhací pecí, kde je možné provádět vysokoteplotní režim odstředivě litých válců. Rozšiřuje tak kapacitní možnosti pro výrobu jakostí materiálu KV5M, OLVIT90M a KV4H tzn. jakostí s vysokoteplotním režimem. Samozřejmostí je i možnost žíhaní všech jakostí NTV, KV a OLVIT.

 

Potřebný tepelný výkon je do pece dodáván 12-ti rekuperačními hořáky o jmenovitém výkonu hořáku 40kW, umístěnými horizontálně v obou bočních stěnách. Použitím rekuperačních hořáků se dosahuje vysokého stupně využití tepelné kapacity odcházejících spalin a snížení spotřeby paliva. Při konstantní teplotě vnitřního prostoru pece 1 100°C lze předpokládat úsporu paliva oproti topnému systému bez jakékoliv rekuperace až 35%, což představuje značnou úsporu plynu.